Als je de wind niet kunt veranderen, is het tijd om de zeilen bij te zetten

Nathalie Heerings
Cataegis

Cataegis is een opmerkelijke bedrijfsnaam. Het woord komt uit de Oud-Griekse taal en betekent ‘stormkracht’ of ‘wervelwind’. Termen die zowel passend zijn voor Nathalie Heerings’ persoonlijkheid als werkwijze. Ze pakt graag snel en kordaat dingen op. Uit ervaring voelt ze feilloos aan waar een frisse wind nodig is om dingen in beweging te zetten en waar orkaankracht vereist is om veranderingen op gang te brengen.

Nathalie is een ervaren communicatieprofessional met een aantoonbare staat van dienst binnen de overheid. Ze heeft tevens meer dan dertig jaar ervaring in het ontwikkelen en toepassen van multimedia. Na haar studie Communicatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit runt ze vier jaar lang een multimediabedrijf in Nijmegen. “Ik ben dus thuis in zowel de creatieve, beeldende invalshoek als de meer analytische, onderzoekende kant. Dit maakt dat ik breed ben onderlegd. Als multimediaproducent werkte ik veel voor grote klanten in de retail en pharmaceutica in het westen van het land. Ook dat verbreedt je horizon enorm.”

Ze krijgt een lichte cultuurschok wanneer ze in 2006 terugkeert naar haar geboortestreek in Zuid-Limburg. “Het leek alsof de tijd hier had stilgestaan. Zeker in het politieke ‘Umfeld’. Dat leert je dan ook weer de balans op te maken.”

Finesse voor het speelveld

Midden dertig gaat ze als persvoorlichter en communicatieadviseur aan de slag bij de gemeente Nuth (later Beekdaelen). Daar wordt haar liefde voor politiek aangewakkerd. “In deze tak van sport heb je te maken met uiteenlopende standpunten van meerdere partijen. Je moet diplomatiek en doortastend zijn. Al snel leer je gevraagd en ongevraagd advies of opbouwende kritiek te geven. Je leert acteren binnen de omgevingsdynamiek en ontwikkelt een helikopterview. Je krijgt finesse voor het speelveld en leert vooruitdenken en anticiperen.”

Ter illustratie vergelijkt ze het met een schaakspel. “Je moet strategisch handelen, telkens je volgende zet goed overwegen, want deze moet verbindend werken voor alle stakeholders. Hoe meer je inzoomt, hoe groter het probleem lijkt. Hoe meer je uitzoomt, des te beter de verbanden en verbindingen zichtbaar worden. Het zwaluwperspectief biedt altijd meerwaarde. Ook in mijn huidige vakgebied. Als je zaken niet onder een vergrootglas legt, maar kijkt naar het groter geheel, kun je veel beter advies geven. Uiteraard heb je daarvoor tevens affiniteit nodig, kennis en ervaring en een openminded levenshouding.”

Het regiehuis voor de euroregio

Die schaaktactiek wordt Nathalie’s tweede natuur en legt het fundament voor haar huidige bedrijf. “Ik heb een taal-faible, spreek vloeiend Engels, Nederlands en Duits, maar heb ook een scherpe politieke radar en veel multimedia-ervaring. Dat zijn allemaal pluspunten bij het ontwikkelen van communicatie- en marketingstrategieën en de implementatie daarvan. Kenmerkend is vooral regie houden, snel in de actiestand komen en doorpakken.”

“Cataegis houdt de regie op projecten en communicatie. Dat kan variëren van overheidscommunicatie, strategische communicatie en crisiscommunicatie tot flex-oplossingen, branding en process improvement”, vertelt de pittige ondernemer verder. “Wij sturen projectmatig. We ontzorgen de opdrachtgever, zodat deze zich kan focussen op zijn core business, maar leggen ook een basis vanwaaruit de organisatie zelf verder kan bouwen. De implementatie is net zo belangrijk als het project zelf; alles staat of valt met de boodschap die je uitdraagt en vervolgens wel of niet waarmaakt.”

Grensoverstijgende activiteiten

Bij voorkeur neemt ze samen met haar team opdrachten aan waarin ze betekenisvol kan zijn. Inhoudelijk een bijdrage kan leveren aan de doelgroep, de stakeholders en/of de opdrachtgever. Grensoverstijgende activiteiten hebben wat dit betreft een streepje voor. “We hebben ons bewust gevestigd op bedrijventerrein Avantis. Pal op de landsgrens Heerlen-Aken. We hebben zelfs een Nederlandse en Duitse postcode”, lacht ze. Privé heeft ze al meer dan tien jaar een Duitse postcode. Samen met haar grote liefde uit Berlijn, waar ze inmiddels mee getrouwd is, woont ze net over de grens bij Sittard. “De grensstreek, de Euregio, heeft zo’n ongelofelijk groot en interessant bereik. Hier ligt nog zoveel onbenut potentieel. Nog zoveel hoop om het toekomstperspectief in deze regio te verankeren.”

In dit relaas weerspiegelt weer de vooruitziende blik van Nathalie. “Leg een periferie om de Randstand en driekwart ervan belandt in de Noordzee. Leg een periferie om deze streek en driekwart ligt in België en Duitsland. Alle organisaties die hier actief zijn, kunnen elkaar op allerlei manieren versterken. De tijd van enkel lokale problematiek ligt ver achter ons. Het zijn de globale uitdagingen, die we samen moeten zien te tackelen.”

Om even een kleine zijsprong te maken, geeft ze aan dat dit voor alle politieke uitdagingen geldt, maar ook voor alle maatschappelijke. Sinds juli 2022 is Nathalie Hoofd Crisis Communicatie Vluchtelingen, Asielzoekers en Statushouders bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, waarvoor ze op dat moment al bijna dertien jaar (in verschillende piketfuncties) werkt. “Ik ben destijds vanuit mijn functie bij de gemeente betrokken geraakt bij de Veiligheidsregio. Mede vanwege de grote instroom Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers, ben ik gevraagd deze waardevolle taak op projectbasis op me te nemen vanuit Cataegis”, legt ze uit. “Maar, ook de vluchtelingencrisis is niet per gemeente op te lossen. Dat is eveneens een globale taak. Het is hoog tijd om vanuit gedeelde verantwoordelijkheid de dialoog aan te gaan en oplossingen te bedenken die structureel uitkomst bieden voor alle betrokkenen. Een echte dialoog vraagt om meedenken, anders denken en misschien zelfs omdenken.”

Telkens het perspectief verbreden

Ze ziet het als een privilege om voor zoveel verschillende opdrachtgevers te mogen werken. “Je laat een stukje van jezelf achter in elk project, maar neemt er ook altijd iets uit mee”, aldus de dame die zich gezegend voelt met een uiterst nieuwsgierig en leergierig karakter. “Ik wil een leven lang leren, telkens mijn perspectief wat verder verbreden. Ervaringen opdoen. Soms gaat dat gepaard met een zacht briesje, soms met een fikse windkracht, maar altijd met persoonlijke ontwikkeling en groei.”

Die groei sijpelt door in iedere cel. Als jonge vijftiger geeft dat haar ook rust. “De goedgevulde rugzak maakt dat ik kalm blijf in het oog van elke storm. Ik ben minder ongeduldig dan toen ik jonger was.” Nu neemt ze de tijd om vanuit haar (levens)ervaren positie even rustig de overview te pakken en te kijken wat waar nodig is. “Met rust en acceptatie voor de dingen die niet te veranderen zijn en veel energie en doorzettingsvermogen voor de dingen die wel te sturen zijn.”

Wil jij ook jouw verhaal plaatsen in de volgende glossy?

Ja, ik wil een vrijblijvende bel-afpsraak
Inspirerende verhalen
van zakenvrouwen