Verantwoordelijkheid nemen voor een eerlijke maatschappij

Cindy Broersen
Breedweer Facilitaire Diensten

Een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Concreet en daadkrachtig. Cindy Broersen, directeur Bedrijfsvoering bij Breedweer Facilitaire Diensten, voelt in elke vezel dat dit begint met sociaal-maatschappelijk ondernemen. Meerwaarde bieden voor zowel medewerkers en klanten.

De FD Gazellen Awards worden uitgereikt aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland. In 2020 mag Breedweer zich bij de lijst van 772 bedrijven voegen. Een jaar later wordt Cindy genomineerd als Vrouwelijke Groeier 2021. Dit betekent dat de organisatie een van de vijf snelst groeiende bedrijven in het land is met een vrouwelijke bestuurder. Inmiddels heeft de organisatie ruim vijfhonderd mensen in dienst. 

Naast Cindy bestaat de directie uit algemeen directeur Henk van Eijk en commercieel directeur Jack Stuifbergen. Deze laatste komt uit een familiebedrijf in schoonmaak en glazenwassen. Henk en Cindy zijn oud-collega’s. “We werkten samen bij de sociale werkvoorziening WNK, Henk als directeur en ik als bedrijfsleider”, vertelt Cindy die in een ver verleden zelf ooit als glazenwasser haar carrière is begonnen in de schoonmaakbranche. “Met het intreden van de Participatiewet verschoof de vertrouwde bedrijvigheid steeds meer richting detachering. We gingen niet meer zelf de post brengen, maar leverden de postbodes, zeg maar. Dat was het moment om elders sociale schoonmaak in de markt te gaan zetten en zo is Breedweer ontstaan.”

participeren in de samenleving 

Voor de goede orde benadrukt de no-nonsense dame die redelijk recht voor zijn raap is, dat Breedweer zich niet profileert als een schoonmaakbedrijf. “We verkopen geen dienstverlening of schoonmaakdienst. We zetten dit in als middel om medewerkers met een kwetsbare achtergrond een leuke job aan te bieden waarmee zij hun eigen brood kunnen verdienen, zodat ze kunnen participeren in de samenleving. Schoonmaken is dus geen doel op zich, maar voor velen het begin waarbij schoonmaak een middel is tot ontwikkeling en zelfstandigheid.”

Het hebben van passend werk geeft inkomen, zingeving en een daginvulling. “De invloed en betekenis daarvan is voor iedereen anders. De ene haalt op zijn vijfendertigste nog een mbo-diploma, de ander kan eindelijk een eigen woning huren. Het is altijd maatwerk. Voor ons gaat het op de eerste plaats over het creëren van duurzaam maatschappelijk rendement.”

afstand tot de arbeidsmarkt 

Het prettige werkklimaat en de gedegen ondersteuning levert Breedweer veel mond-tot-mondreclame op. “Meer en meer mensen weten de weg naar ons bedrijf te vinden. Mede daardoor bestaat minimaal dertig procent van ons personeelsbestand uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, wat ons het erkende certificaat PSO30+ heeft opgeleverd. Door gebruik te maken van onze dienstverlening voldoen klanten dus direct aan de SROIverplichting.”

De afstand tot de arbeidsmarkt kan ontstaan zijn door bijvoorbeeld langdurige werkeloosheid, detentie, fysieke beperkingen of psychische problemen. “We kunnen niet het verschil voor de hele wereld maken, maar misschien wel voor een enkele persoon. Een warme maaltijd biedt geen oplossing voor het wereldwijde voedseltekort, maar wel voor de persoon die op dat moment te eten krijgt”, zegt Cindy om te duiden wat haar zo aanspreekt in haar huidige functie: “Belangrijk is om niet te kijken naar wat je allemaal niet kunt, maar juist naar wat je wel kunt. En dat kan heel divers zijn. Van mensen opleiden en een eerlijke baan geven tot mensen uit de schulden helpen, ondersteunen bij drugsproblematiek of faciliteren in kinderopvang. Wij kunnen net dat stapje extra doen; dat eerste zetje geven op weg naar een beter leven, mits ze daar al aan toe zijn.” 

Het gaat dus over veel meer dan een baan aanbieden. Het gaat over begeleiden en opleiden, zodat mensen over de juiste kennis en vaardigheden beschikken voor een grotere zelfredzaamheid. Voor scholing en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is zelfs de eigen Breedweer Academy in het leven geroepen.

een duidelijk gerichte focus 

Cindy is niet het type vrouw die een topfunctie ambieert. Ze is een vrouw, echtgenoot en moeder die stevig in haar schoenen staat en duidelijk haar focus richt op de invloed die ze kan uitoefenen, zodat de dingen juist gedaan worden en de juiste dingen worden gedaan. “Samen met Jack en Henk wil ik graag een mooi bedrijf neerzetten dat echt iets terugdoet voor de samenleving. En zolang we verder groeien, financieel gezond blijven en onze medewerkers blij zijn met ons als werkgever, dan ben ik trots en tevreden.”

Tevreden is ze sowieso. Met haar Noord-Hollandse nuchterheid – Cindy is geboren en getogen in Alkmaar en woont tegenwoordig in de kop van het land, in Opmeer – neemt ze zichzelf niet al te serieus. Haar werk daarentegen neemt ze heel serieus. “In Alkmaar deed ik tien jaar ervaring op in de reguliere schoonmaaksector. Vervolgens heb ik twaalf jaar in de sociale werkvoorziening (WNK) gewerkt en in die periode heb ik echt geleerd wat werken betekent voor mensen waarvoor dit niet vanzelfsprekend is. In feite hebben we met WNK veel trajecten doorlopen die voorbodes waren van de Participatiewet.”

“De respectloze hardheid van de sector staat me tegen, maar de sociaal betrokken insteek waarop wij ons richten vind ik geweldig. Het stemt me dankbaar. Hoe mooi is het om de mensen die voor je werken daadwerkelijk te kunnen helpen en ondersteunen.”

meer erkenning voor schoonmakers 

Ze heeft overduidelijk een groot hart voor haar (vijfhonderd!) medewerkers. Daarom is ze blij dat de coronaperiode heeft geresulteerd in meer erkenning voor schoonmakers. “Als schoonmakers morgen het werk neerleggen, kan overmorgen geen operatie in een ziekenhuis meer uitgevoerd worden. Deze vakmensen zijn onmisbaar, alleen is niet iedereen zich daarvan bewust. En dan druk ik me nog zachtjes uit.”

Ze vindt dat er meer waardering mag zijn voor de mensen die het werk doen en meer aandacht voor de onderscheidende kracht van de aanbieders. “In aanbestedingen wordt standaard gekeken naar de actuele activiteiten, zoals vijftien keer prullenbakken legen, tien keer stofzuigen, vijf keer tafels soppen en één keer ramen lappen. Uiteindelijk telt alleen het cijfer onder de streep. Terwijl dit niet juist is”, zegt ze met verve. “Niet alles is in beton gegoten. Wij geven voorlichting aan instellingen, brancheverenigingen en schoonmaakmakelaars over de juiste vraagstelling om de meest geschikte aanbieder te selecteren. Buiten een schone werk- en leefomgeving wil je toch ook dat mensen een eerlijke boterham verdienen, een kans op educatie krijgen en zich kunnen blijven ontwikkelen. De tijd van onrecht en uitbuiting is voorbij. Ieder mens verdient een volwaardige plek in onze samenleving, verdient respect en waardering. Op dat vlak is er nog veel werk aan de winkel.” • www.breedweer.nl 

Wil jij ook jouw verhaal plaatsen in de volgende glossy?

Ja, ik wil een vrijblijvende bel-afpsraak
Inspirerende verhalen
van zakenvrouwen