Column – Onderwijs voor verandering

Sandra van den Tillaard
Internationale school UWC Maastricht

Als jong meisje droomde ik ervan de wereld te zien en nieuwe landen en culturen te leren kennen. Het beroep van stewardess leek me dan ook ideaal. Met vriendinnetjes speelde ik vaak dat we in een vliegtuig zaten en dat ik rondliep om alles in goede banen te leiden. Het mooie was dat ik me in een omgeving bevond waarin dromen werkelijkheid konden worden. Onderwijs was beschikbaar en voelde als vanzelfsprekend. Van kleuterschool, lagere school naar de vele mogelijkheden op de middelbare school. De wereld lag echt aan mijn voeten.

Met de studiekeuze Nederlands Recht week ik gemotiveerd af van mijn jeugddroom en na het afronden hiervan begon ik mijn loopbaan in de zakelijke dienstverlening. Mijn carrièrepad verliep niet altijd in een even rechte lijn. Soms was er twijfel op een kruispunt of kwam ik op een doodlopende weg terecht. Daar heb ik van geleerd en dat heeft me uiteindelijk gebracht waar ik moest zijn.

Tegenwoordig draag ik, als Director of Advancement van internationale school UWC Maastricht, bij aan het samenbrengen van jonge mensen met verschillende culturen. We inspireren hen tot positieve verandering en geven kennis en vaardigheden mee om uit te groeien tot zelfstandige wereldburgers. Het is een baan die enorm bij mij past en me het gevoel geeft dat ik mijn droom om de wereld te verkennen nog steeds verwezenlijk, zij het op een andere manier dan ik oorspronkelijk dacht.

Mijn werk brengt me niet fysiek naar exotische bestemmingen, maar geeft me wel de kans een diepgaand begrip te ontwikkelen van de wereld en de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd in deze wereld. Met eigen ogen zie ik hoe onderwijs ons in staat stelt om complexe problemen aan te pakken, zoals klimaatverandering, armoede en ongelijkheid. Het biedt ons de kennis en mogelijkheid om oplossingen te vinden die bijdragen aan een betere toekomst. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor volgende generaties.

Het is onder andere deze baan die me meer en meer doet beseffen dat mijn ervaringen niet representatief zijn voor de realiteit van velen. Uitgerekend daarom voel ik de verantwoordelijkheid actief te streven naar een wereld, waarin we allemaal gelijke kansen hebben en waarin naar school gaan vanzelfsprekend is voor iedereen, ongeacht achtergrond, geslacht of socio-economische status. Op die manier heeft onderwijs het vermogen om levens te verbeteren en samenlevingen te transformeren. Het is ook daarom dat Nelson Mandela, bij leven, erevoorzitter van UWC, zei: “Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen.”

In een wereld, waarin conflicten vaak worden opgelost met geweld, pleit ik ervoor om dit wapen in te zetten voor vooruitgang en voor een betere toekomst. Voor ons allemaal.

Wil jij ook jouw verhaal plaatsen in de volgende glossy?

Ja, ik wil een vrijblijvende bel-afpsraak
Inspirerende verhalen
van zakenvrouwen