De Utrechtse wijk Overvecht telt 170 verschillende nationaliteiten

Fawzia Nasrullah en Janet Klein
PCOU Willibrord en CBS De Schakel

De wijk aan de noordelijke stadsrand is dus rijk in bevolkingssamenstelling en in culturele achtergronden. Maar ook rijk in de inzet van veel betrokken bewoners en professionals, waardoor de wijk continu in ontwikkeling blijft.

Janet Klein, directeur van basisschool De Schakel, en Fawzia Nasrullah, voorzitter van het college van bestuur van de overkoepelende scholengroep PCOU Willibrord zijn twee bevlogen onderwijsprofessionals met hart voor deze wijk. Beiden vinden vooral kansengelijkheid en diversiteit belangrijke speerpunten.

PCOU Willibrord zorgt voor een stevig fundament, zodat dertig basisscholen en dertien middelbare scholen in de regio Utrecht kunnen doen waar ze goed in zijn, namelijk kinderen begeleiden. De scholengroep heeft een christelijke grondslag. “Dat zit verankerd in onze wortels en komt tot uiting in onze normen en waarden. Afhankelijk van de school en de doelgroep vormt dit in meer of mindere mate een specifiek onderdeel van het beleid”, aldus Fawzia. Janet vult aan: “Het is vooral voelbaar in onze aandacht voor de community. Wij zijn een ontmoetingsschool en vieren de belangrijke feesten van alle culturen, zoals Pasen, Keti Koti, Divali en het Suikerfeest. We staan voor een vreedzaam en solidair klimaat op school, waarin iedereen zich welkom voelt.”

De bestuurder benadrukt dat kansengelijkheid en diversiteit een stevig agendapunt vormen voor de scholengroep, maar erkent dat de uitvoering nog te wensen overlaat. “Inhoudelijk in de lesstof van bijvoorbeeld geschiedenis, in de lesmaterialen die gebruikt worden waarmee niet ieder kind zich kan identificeren. Maar ook met betrekking tot burgerschap; hoe gaan we met elkaar om, hoe leven we samen en hoe ontwikkelt zich dan het pedagogisch didactisch klimaat in het verlengde van het leefklimaat in de samenleving? Hoe kunnen we dit beter vormgeven in de school?”

De klas als democratische gemeenschap

Als voorbeeld noemt ze de ‘Vreedzame School’. Een concept wat in alle Overvechtse scholen is uitgerold. “Het is een pedagogische benadering, waarbij niet zozeer de individuele leerling, maar de leerling in de sociale gemeenschap centraal staat. De klas, de school en de wijk worden gezien als een democratische community, waarin leerlingen de gelegenheid krijgen de verworven burgerschapscompetenties te oefenen in een betekenisvolle context.”

Basisschool De Schakel is misschien wel het toonbeeld van een ‘Vreedzame School’. “En daar zijn we bijzonder trots op”, zegt Janet enthousiast. “In groep 7 mogen leerlingen, die interesse hebben, solliciteren als mediator. Ze worden dan in deze rol geschoold en lopen stage bij een mediator uit groep 8. Heerlijk om te zien hoe twee kinderen samen dan een conflict oppakken; ze bemiddelen, honoreren de hoor en wederhoor en spannen zich in om tot de oplossing te komen. Supertof, want dat werkt door op school en in de wijk.”

Een schooloverstijgend initiatief

“We zijn ook een familieschool. Dat betekent dat we het gezin ondersteunen en meedenken over uitdagingen op allerlei gebieden. Zo is elke woensdag het ‘Schakelloket’ open waar laagdrempelige hulp beschikbaar is”, vertelt Janet die onderstreept dat dit initiatief schooloverstijgend bedoeld is. “Financiële ondersteuning, hulp bij de opvoeding, het zoeken naar werk, het aanvragen van bepaalde toeslagen. Kernwoorden zijn: samen, openheid, vertrouwen, talenten en kansen. De Schakel heeft als ambitie dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. Daar is de woon- en leefomgeving onlosmakelijk mee verbonden.”

It takes a village to raise a child. Net als Fawzia is ze ervan overtuigd dat je in deze tijd als school in een diverse wijk niet anders kunt. “Lesgeven gaat beter als alle kinderen gegeten hebben. Daarom krijgen onze leerlingen elke dag fruit en een lunch. Lesgeven gaat beter als kinderen de verbinding tussen school en de wereld daarbuiten voelen en lesgeven gaat beter als ouders en school het samen doen”, vat de directeur, die in 2002 als zij-instromer het onderwijs is ingegaan, kort samen. “De kracht van samen doen”, herhaalt Fawzia. “Dat ervaar je op deze school dagelijks. Vanwege de opgebouwde relatie en het vertrouwen is dit een veilige plek voor ouders en opvoeders, het is bekend terrein waar ze makkelijker binnenlopen met vragen.”

Het betrekken van bedrijven en sponsoren

Fawzia is oorspronkelijk jeugdarts. Ze heeft een indrukwekkend bestuurs-cv in de zorg en sinds 2018 in het onderwijs. Janet ziet ze als een enorm ondernemende schoolleider die met de voeten in de klei staat. “Haar grote kracht is het betrekken van bedrijven en sponsoren, ouders en opvoeders, om win-winsituaties te creëren. Een mooi voorbeeld is de samenwerking met Stichting Durf te Dromen, opgericht door voetballer Redouan El Yaakoubi.” Janet knikt instemmend. “Redouan komt zelf uit de wijk. Hij is bekend met de armoede en taalbarrières, weet dat sommige ouders en opvoeders niet over de juiste mogelijkheden beschikken. Hij komt twee keer per week naar school om kinderen te helpen met bijles en talentontwikkeling. Als rolmodel geeft hij hun eigenwaarde een gigantische boost.”

Janet, moeder van drie kinderen, wil dat elk kind in zichzelf gelooft en zijn eigen talenten erkent. “Iedereen verdient het recht om volledig zichzelf te zijn. Trots op zichzelf te zijn. Voor deze kinderen is dit niet vanzelfsprekend. Als ik de omstandigheden kan verbeteren of kan zorgen dat de omgeving dit wel mogelijk maakt, word ik heel blij”, licht ze haar intrinsieke motivatie toe. “Daarbij denk ik lekker buiten de kaders en kan lijntjes trekken naar de buitenschoolse wereld om deze generatie vooruit te helpen, want zij vormen onze toekomst.”

Hetzelfde doel nastreven

Ze bijt zich vast in kansengelijkheid, wil alle kinderen dezelfde perspectieven bieden. “Het schoolbestuur geeft mij het vertrouwen en de ruimte om hier op mijn eigen ondernemende manier vorm aan te geven. Ik weet dat we hetzelfde doel nastreven, voel de vrijheid rondom deze thema’s, waardoor ik nog harder ga werken. Ik weet dat ik kan rekenen op steun.”

Fawzia, zelf van Hindoestaans-Surinaamse afkomst, heeft veel respect en waardering voor de inzet van Janet. Ze vertelt dat PCOU Willibrord graag actief meedenkt over maatschappelijke vragen die het onderwijs raken, zoals gelijke kansen voor elk kind, genderdiversiteit en de dynamiek van een grote stad. “Daarvoor werken we tevens intensief samen met kinderopvang, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, maatschappelijke organisaties en overheden. Wij vinden gezamenlijke verantwoordelijkheid van fundamenteel belang.”

Deze krachtvrouwen voelen én nemen deze verantwoordelijkheid. Beiden willen de wereld een beetje beter en eerlijker maken. En, hoewel ze niet meer dagelijks direct betrokken zijn bij de leerlingen, willen ze vanuit hun functie een wezenlijk verschil maken voor deze en toekomstige generaties. “In een wijk als deze kun je alleen werken als je dit vanuit je hart doet. Dat geldt voor het hele team. Op school en in het bestuur. We volgen regelmatig cursussen om te reflecteren en blijven onszelf ontwikkelen. De leerlingen groeien en leren iedere dag, maar wij zelf ook.”

Wil jij ook jouw verhaal plaatsen in de volgende glossy?

Ja, ik wil een vrijblijvende bel-afpsraak
Inspirerende verhalen
van zakenvrouwen