Groei moet je ‘vier’en

Tess ter Horst
Zakenvrouwenclub

Toen ik in het voorjaar de eerste keer afsprak met de dame op de cover, Jennifer Campbell, vroeg zij aan mij: ‘Hoe groots ga jij het maken, Tess?’ Een vraag met zoveel mogelijkheden tot antwoorden. Ik heb dit opgepakt als uitnodiging óm het groots te maken. Ik voelde me gezien door de vraag en zag daardoor mijzelf. Er volgt een greep uit 2023.

Dit jaar is Zakenvrouwenclub een partnership aangegaan met United World College Maastricht, met hun Female Empowerment Project. Alle netwerkleden zorgen ervoor dat UWC Maastricht jaarlijks tien meisjes uit de MENA-regio de kans biedt, om hier voor de duur van twee jaar op de campus te wonen en onderwijs te genieten.

We hebben een PR-bureau betrokken bij de activiteiten van Zakenvrouwenclub wat bijdraagt aan het uitdragen van onze missie, namelijk: het actief verbeteren van de positie van zakenvrouwen in de bedrijfswereld. We streven ernaar dat zij hun volledige potentieel benutten, succesvol zijn in hun bedrijfsvoering, leiderschap en zodoende een bron van inspiratie zijn voor een ander(e) vrouw.

Voor alle vrouwen die over de landsgrenzen denken, doen en dromen, hebben we ervoor gekozen om de (digitale) glossy te vertalen naar het Engels. Je kunt het universum signalen geven en als je goed kijkt, krijg je die ook terug. Wat ik altijd al wilde, bood zich volkomen vanuit het niets aan. Vanaf 2024 is Zakenvrouwenclub óók in België actief en maken we onze eerste glossy over de grens.

In Nederland zijn we in opmars naar het maken van een kwartaalblad. We starten in 2024 met twee magazines, waarna we opnieuw koers zullen bepalen. Ik heb mezelf lang afgevraagd of het bereik van Zakenvrouwenclub (al) groot genoeg is voor deze groeikeuze, maar ook wat dit betreft heeft het universum me geheel onverwacht verrast.

Met deze groei op het oog, heeft Zakenvrouwenclub een totale rebranding ondergaan bij Creamy Concepts. Wat je ziet, leest en voelt, klopt volledig met wie wij zijn, waar we voor staan en wat we doen. Een krachtig vertrekpunt en een gefundeerde basis om nog meer zakenvrouwen, met een eigen bedrijf, die optreden in een hoge functie binnen een organisatie of als succesvol rolmodel worden gezien, aan ons te verbinden.

Drie jaar geleden nam ik Zakenvrouwenclub over. Dit jaar heb ik ‘mijn’ derde glossy gemaakt. Volgens Pythagoras is ‘drie’ het eerste ‘ware’ getal. Het eerste getal dat een geometrisch figuur vormt: de driehoek. De driehoek geeft structuur en dat biedt veiligheid en controle. De drie is een getal dat omvat en tegelijkertijd uitsluit. De drie integreert wat de twee heeft gescheiden, na de impuls van één. De drie gaat over mogelijkheden, groei, expansie en expressie. De stimulans om over te gaan tot creatie.

Ik realiseer me waar ik ben en wat ik doe. Ik ben doorgegaan en ik heb geloof(d). Het is een optelsom aan keuzes. Tot drie tellen, leverde me niet eerder zoveel inzichten op. Thuis zijn we vermenigvuldigd van twee naar vier dit jaar, met de komst van onze tweeling Holly en Bowie. Een ogenblik om tot bezinning te komen en mijn ogen te sluiten. (En niet in slaap te vallen.)

Veel leesplezier!

Wil jij ook jouw verhaal plaatsen in de volgende glossy?

Ja, ik wil een vrijblijvende bel-afpsraak
Inspirerende verhalen
van zakenvrouwen