Geluid, geluk en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Judith Veen
Heart2Hear

Gehoorverlies en onafgebroken suizen in het hoofd zorgen ervoor dat Judith Veen beter luistert dan ooit. Haar leven staat geheel in het teken van geluid. Sinds januari 2021 ook professioneel, met haar bedrijf Heart2Hear. Ze ziet haar sudden deafness niet als geschenk, wel als mooie stimulans. Het heeft haar op een pioniers pad gezet om de (geluids)wereld een beetje beter te maken.

Plotselinge doofheid

Als 22-jarige verpleegkundige wordt Judith overvallen met plots doofheid in haar linkeroor. Naast eenzijdig doofheid, houdt ze hier tinnitus (oorsuizen) aan over. In 2019, tussen twee werkoverleggen in, gebeurt het een tweede keer. Nu rechts. “Als manager van de polikliniek in het Wilhelmina kinderziekenhuis was ik supersnel bij de KNO-arts. Toch had ik binnen een uur zestig procent gehoorverlies en drie dagen later was ik volledig doof”, haalt ze het momentum terug. “Ik kreeg het label ‘zware beperking’, maar haalde alles uit de kast om dit terug te draaien. Na drie weken keerde mijn gehoor beetje bij beetje terug en met ondersteuning van hoortoestellen kan ik gesprekken goed volgen. Alleen heb ik continu een achtergrondgeluid in mijn hoofd, vergelijkbaar met een voorbijrazende intercity.”

Geluid is van onschatbare waarde

Na het rouwproces, waar ze samen met haar partner en twee kinderen doorheen moet, beseft ze wat de onschatbare waarde van geluid is. “Geluid, geluk en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik kies er bewust voor de ander te horen. Dat heeft mijn focus en aandacht, waardoor de tinnitus een andere betekenis krijgt”, licht ze toe. “Geloof me, ik doe alles voor een uurtje stilte in mijn hoofd. Daarom zie ik dit ook niet als geschenk. Desondanks ben ik dwars door het verdriet heengegaan en heb definitief afscheid genomen van de stilte.”

De impact van geluid

Ondanks het immense dilemma twijfelt ze geen moment om te stoppen met werken. Optimistisch en oplossingsgericht als ze is, begrijpt ze dat ze wel een goede, gezonde geluidsomgeving nodig heeft. “Dat gaat verder dan de juiste akoestiek. Hinderlijk geluid, in- en uitstroom van anderen, inrichting en zelfs taakverdeling en dagritme zijn meespelende factoren”, aldus Judith. “Vaak hoor ik dat mensen na hun werkdag nog een uur last hebben van toeterende oren. De oorzaak wordt dan werkinhoudelijk gezocht of in de relatie met collega’s. Aan de impact van geluid wordt nooit gedacht.”

Arbo-geluidsnorm van 80 decibel

Ze doet het zo beknopt mogelijk uit de doeken. “Zolang een organisatie voldoet aan de maximale arbo-geluidsnorm van 80 decibel, is alles oké. Schijnbaar. Want, het beperken van hinderend geluid resulteert in betere concentratie en communicatie. Tegelijkertijd worden vermoeidheid, stress en foutenlast gereduceerd. Cijfers geven een productieverbetering aan tussen drie en negen procent. Iedereen – ook degene met ‘goede oren’ – heeft baat bij een gezonde geluidsomgeving. Wat dat precies inhoudt, is voor iedereen anders. Dat is maatwerk.”

Geluidsmetingen, reflecties en resonanties

Voor Judith – die toevallig een jaar voor haar tweede sudden deafness bedrijfskunde met een master afrondt over de minder goed horende in de samenleving – is het van groot belang dat bedrijven stilstaan bij de directe relatie tussen geluid en gezondheid. Ze voert geluidsmetingen uit en legt reflecties en resonanties vast met een geluidscamera. “Deze gegevens objectiveer ik door mensen anoniem een vragenlijst te laten invullen. Alle resultaten verwerk ik in een lezing en een adviesrapport. Mensen zijn in eerste instantie meestal flabbergasted.” 

Vitaliteit en werkgeluk

Het geeft haar een plaatsvervangend geluksgevoel wanneer de spreekwoordelijke kwartjes vallen. Elke succesvolle interventie levert meer vitaliteit en werkgeluk op. Dat stemt haar dankbaar. “Dit hoort bij goed werkgeverschap. Ik ben als jongvolwassene de zorg in gegaan om mensen beter te maken en dat doe ik nu ook, alleen vanuit een andere aanvliegroute.”

www.heart2hear.nl

Wil jij ook jouw verhaal plaatsen in de volgende glossy?

Ja, ik wil een vrijblijvende bel-afpsraak
Inspirerende verhalen
van zakenvrouwen