Impact kun je zo groot en zo klein maken als je zelf wil

Jacqueline Scheidsbach en Karen Maas
Impact Centre Erasmus

Jacqueline Scheidsbach (Executive Director) en professor dr. Karen Maas (Academic Director) vertellen meer over impact. Dat gaat in hun ogen niet alleen om ‘proof’, maar ook om ‘improve’; de verbeterpunten waarmee je de juiste stappen zet richting anderen, de samenleving en richting de toekomst. 

Het expertisecentrum (verbonden aan de economische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam) werkt met en voor het bedrijfsleven, de overheid, nongouvernementele organisaties, belangenorganisaties en goede doelen. Doel is dat zij weloverwogen keuzes kunnen maken en strategisch invulling kunnen geven aan economische, sociale en ecologische ambities. Jacqueline en Karen willen een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. 

Dat doen ze met opleidingen, onderzoek, debatten, het ondersteunen van organisaties en het ontwikkelen van tools, zoals dashboards of een tool voor een businesscase die meteen aan de voorkant impact meeneemt. “En uiteraard door breed en diep samen te werken. Wij zetten onze wetenschappelijke kennis en kunde in om samen met organisaties beter grip te krijgen op de realisatie van hun duurzame en maatschappelijke ambities. Dit door vanuit impact te denken, te meten en te sturen”, aldus Karen die tevens academisch directeur is van het Executive Program Corporate Social Responsibility. Daarnaast is ze bijzonder hoogleraar Accounting & Sustainability aan de Open Universiteit en lid van verschillende denktanks in de academische wereld, zoals het Sustainable Finance Lab, en besturen in de praktijk. Haar werk is gepubliceerd in kranten, vakbladen en andere media. Met regelmaat wordt zij uitgenodigd voor podcasts of expertpanels.

het impact-denken inburgeren 

In essentie gaat haar werk altijd over duurzame ontwikkeling. Om vandaaruit inhoud te geven aan visie en maatschappelijk ondernemerschap, business development, sociale innovatie en onder meer menselijk kapitaal. Zowel Karen als Jacqueline zien het meewerken aan en het overdragen van een betere wereld als prioriteit van hedendaagse bedrijven. Ze willen het impact-denken inburgeren.

Die wens leeft zeer sterk in beiden. “Dat zouden we als mens allemaal moeten willen”, reageert Jacqueline. “Is het niet onze morele plicht om op te komen voor het kwetsbare in de wereld, of dit nu gaat over de natuur, onze gezondheid of de minderbedeelden? We kunnen allemaal impact maken door onze talenten en energie goed te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een bekend model dat weigert de catwalk op te gaan in kleding die niet verantwoord is geproduceerd. Vanuit haar positie maakt zij hiermee een gepassioneerd statement.”

“Impact is het effect dat organisaties en personen hebben op de maatschappij, op alle stakeholders: zowel aandeelhouders als klanten, medewerkers, de lokale gemeenschap, et cetera. Het wordt ook wel maatschappelijke waardecreatie, total value, conscious business of integrated value genoemd. Maar, al die termen staan voor hetzelfde: het realiseren van rendement voor de maatschappij in plaats van alleen financial performance”, legt ze uit. Jacqueline vertelt enthousiasmerend, dynamisch en duidelijk. “Het gaat erover dat je door het ondernemen en als professional oprecht verschil maakt in de samenleving en niet alleen je eigen zakken vult.”

met meer positief effect 

Karen knikt instemmend. “Genoeg is genoeg. Er is voldoende onderzoek gedaan naar geluk en vanaf een bepaald bedrag worden mens én maatschappij echt niet gelukkiger van geld en van spullen. Gebruik je capaciteiten om dingen mooier en beter te doen, niet alleen efficiënter maar vooral met meer positief effect.”

Impact maken alleen die resultaten die uitsluitend zijn toe te rekenen aan jouw handelen. Wat je toch al zou moeten doen, maakt geen extra indruk. “Vraag je zelf dus af wat je kunt verbeteren en wat je kunt leren om op een hoger level te komen. Of je nu bankier, politicus of zakenvrouw bent, we kunnen allemaal onze kracht en talenten inzetten voor het groter geheel. Gewoon door dicht bij onszelf te blijven. Het gaat over betrokkenheid, verantwoording nemen én de bereidheid om kennis en ervaring te delen”, aldus Jacqueline. “Dat is je ware nalatenschap voor volgende generaties.”

Vanuit Impact Centre Erasmus is ze co-founder van Conscious Business Nederland, dat zich richt op het vergroten van ondernemen met bewustzijn, lid van de Raad van Commissarissen van IW4, een sociaal werkbedrijf, en lid van de raad van toezicht van Stichting Women Connected. Deze stichting maakt theater door, voor en over vrouwen waarin kunst, welzijn en inclusie samenkomen. “Alles wat ik doe, zowel zakelijk als privé, is geënt op mijn intrinsieke motivatie om een positieve, humane en duurzame bijdrage te leveren aan onze samenleving vanuit een empowerende insteek.” 

door krachten te bundelen 

De twee hardwerkende vrouwen hebben overvolle agenda’s, zijn druk in hun eigen werkveld, hun eigen netwerk en werken (misschien mede daardoor) uitstekend samen. Ze respecteren elkaars persoonlijkheid en expertise, vullen elkaar perfect aan. “We zijn anders maar hebben dezelfde doelstelling. Juist door onze krachten te bundelen, wordt één plus één niet drie, maar vijf”, vertelt Karen die zich met haar analytisch en innovatief denken intern meer richt op het onderzoek, de nieuwe ontwikkelingen. Het onderwerp kan een vraag uit de markt zijn, uit de maatschappij of een methodisch vraagstuk.

Samen vertalen ze de uitkomsten in inzetbare concepten en projecten. “Hiermee proberen we anderen te porren. We zorgen voor opschudding door te publiceren, lezingen te geven, enquêtes te houden, debatten te voeren. We willen mensen prikkelen en stimuleren, onze inzichten delen en toegankelijk maken voor een breed publiek.”

De brug slaan tussen theorie en praktijk. Organisaties verder op weg helpen door de bevindingen concreet en toepasbaar te maken. Jacqueline: “Daarvoor hebben we geen koffer met kant-en-klare tools. Elk vraagstuk is een maatwerktraject waarmee we de diepte ingaan om de werkelijke waarde en identiteit van de organisatie naar boven te halen. Altijd vanuit strategie en gevoed door onze kennis en ervaring.”

op zoek naar nieuwe kennis 

Eigenlijk stapt het team van Karen en Jacqueline overal telkens opnieuw blanco in. “We vermijden herhaling. Als wetenschappelijk expertisecentrum is het zaak dat je zoveel mogelijk innoveert in wat je kunt en hoe je het kunt op basis van de actuele data en gegevens. Je gaat steeds op zoek naar nieuwe kennis die je toepasbaar maakt. Dat maakt elk traject intensief maar ook interessant”, deelt Karen. Ze moet toegeven dat ze deze uitdaging nodig heeft, als persoonlijke prikkel maar ook om vooruitgang te boeken in het werkveld.

De onafhankelijke zakenvrouwen – ze creëren alles zelf en worden niet structureel gefinancierd – zijn erg vasthoudend en overtuigend. Hun drijfveer om impact te maken is onverwoestbaar. Karen: “Daarom ligt onze focus ook niet daar waar het geld zit, maar daar waar de vraag ligt. Iedereen vindt de term impact geweldig, maar het is niet altijd makkelijk mensen op de lange termijn betrokken te houden. Dat vraagt standvastigheid. Wij kiezen dus heel bewust hoe we ons steentje bijdragen aan een betere wereld.” • www.impactcentreerasmus.nl 

Wil jij ook jouw verhaal plaatsen in de volgende glossy?

Ja, ik wil een vrijblijvende bel-afpsraak
Inspirerende verhalen
van zakenvrouwen