Waarschijnlijk zit er een dienstbaar zorg-gen in mijn DNA

Monique Doggen-Eggermont
MO.care

Vanuit haar passie voor het helpen van (kwetsbare) kinderen wordt Monique Doggen-Eggermont, eigenaar van MO.care,  leerkracht in het speciaal onderwijs, eerst in het speciaal basisonderwijs (SBO), de laatste jaren in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Vanwege haar grote hobby, paardrijden, stuurt een bevriende manegehouder haar richting een opleiding paardencoaching. Een gouden tip, want hierin komen haar twee liefdes samen. Leergierig als ze is, volgt ze de ene specialisatie na de andere en ontwikkelt ze zich tot een coach die breed inzetbaar is voor jong en oud. Vooralsnog blijft ze daarnaast werken als docent.

Speciaal onderwijs én een eigen bedrijf

Naast haar baan in het speciaal onderwijs, heeft Monique sinds 2012 een eigen bedrijf, waarin ze kinderen en jongvolwassenen met een beperking of psychische aandoening/stoornis individueel begeleidt. “Ik ben getrouwd met Gérard en samen hebben we twee zonen, Bram en Bas, en een pleegdochter Noëlle. De kinderen die ik opvang en begeleiding bied, draaien gewoon mee in ons gezin. Onze kinderen pakken daarin ook hun rol, kijken eenvoudig door de beperking heen”, vertelt de jonge vijftiger die ervaring heeft met onder meer AD(H)D, autisme, Downsyndroom, cerebrale parese, en (niet) aangeboren hersenletsel. “Door mijn jarenlange ervaring als leerkracht heb ik tevens ervaring met angststoornissen en andere gedrags- en psychiatrische problematieken.”

Dienstbaar zorg gen in het DNA

Ze legt uit dat ze altijd al iets heeft willen betekenen voor kinderen. “Mijn ouders werkten allebei in de verpleging, een broer is ambulancechauffeur geworden en de andere politieagent. Waarschijnlijk zit er een dienstbaar zorg gen in mijn DNA”, zegt ze met een knipoog. “De directeur van mijn lagere school vroeg me of ik kinderen alleen wilde verzorgen of ze ook iets wilde leren; dat gaf me het zetje om naar de PABO te gaan, gevolgd door de lerarenopleiding Speciaal Onderwijs. Na de opleiding  kreeg ik snel een baan in het speciaal onderwijs op destijds De Regenboog  in Bergen op Zoom. Dat is nu vijfentwintig  jaar geleden.”

Erkend, gezien en gehoord voelen

Deze kwetsbare groep begeleiden om stap voor stap vooruit te komen en zich staande te houden in deze grote, boze wereld, dat is iedere dag opnieuw Monique’s drijfveer. “Ik wil deze groep iets constructiefs meegeven; ik wil dat ze zich erkend, gezien en gehoord voelen.” Deze zuivere intentie is verweven in alles wat de sympathieke vrouw doet. Zelfs als ze bij het autobedrijf van haar man de administratie en personeelszaken verzorgt, kan ze haar pedagogische achtergrond niet uitschakelen.

MO.care

In haar eigen bedrijf, MO.care, manifesteert zich de laatste twee jaar een verschuiving, omdat ze inmiddels ook is opgeleid tot paardencoach. “Die vraag kwam vanuit Manege de Paardenhoeve. Vivian, een goede vriendin, wilde in het kader van innovatie deze coaching gaan aanbieden en vond mij daarvoor de aangewezen persoon. En ze had gelijk”, aldus de relaxte, rustige dame die benadrukt dat ze absoluut niet zweverig is. “Met paarden coachen is zo bijzonder, het gaat heel subtiel, maar heel duidelijk. Vanuit hun natuurlijk kuddegedrag willen paarden verbinden en harmoniseren, puur en open, zonder oordeel.”

Paardencoaching

De Basisopleiding Paardencoaching volgt ze in 2018 bij Caprilli Coaching in Barneveld, waar ze haar kennis al snel uitbreidt met specialisaties in systemisch werken, teams, kinderen en reguliere coaching. “Tijdens deze trajecten zijn alle issues die in mijn leven een rol hebben gespeeld, de revue gepasseerd. Je kunt daar gewoon niet omheen.” Ze is zo enthousiast, dat beslist nog een aantal opleidingen zullen volgen. “De paarden zijn zo fantastisch! Voor het coachen van kinderen gebruik ik de pony’s van de manege en verder verzorg ik de coaching met mijn eigen paard, Chavez, een Andalusiër. Het is een lieve, betrouwbare ruin met enkele dominante trekjes, maar hij heeft alles in de gaten. Elke keer zie ik hem dingen doen, waardoor ik denk: wat ben je toch geweldig!”

Passie ontplooien

Monique is niet het type coach van dertien in een dozijn. Daarvoor is ze te integer. Bovendien wil ze alles terdege kunnen onderbouwen. Om die reden is MO.care aangesloten bij de Vereniging Paarden Coaching Nederland (V-PCN) en gecertificeerd met het basiskeurmerk. “Nu is het tijd om mijn passie verder te ontplooien. Ik doe precies dat wat ik graag doe en kan daarmee ook nog mensen helpen. Dat kun je bijna geen werken noemen. Uiteindelijk wil ik structureel één of twee dagen per week mensen met kleine hulpvragen of grote levensvragen begeleiden. Maar die continuïteit komt wel.”

Wil jij ook jouw verhaal plaatsen in de volgende glossy?

Ja, ik wil een vrijblijvende bel-afpsraak
Inspirerende verhalen
van zakenvrouwen