Weten waar je vandaan komt is een fundamentele voorwaarde om te weten waar je naartoe gaat

Francis Bruekers
Sparkle Tekst & Communicatie

Een groot sociaal hart, inventief en creatief, deze woorden schetsen een beeld van Francis Bruekers. Een tekstschrijver die altijd in de weer is met taal, kunst, cultuur en welzijn. In een oogopslag ziet ze hoe ze disciplines kan bekrachtigen door ze te verbinden, misschien wel uit onverwachte hoek. Zo is het resultaat altijd meer dan de som der delen. 

Freelance tekstschrijver, subsidie- en fondsenwerver

Haar werkwijze is onconventioneel, maar met respect voor kaders. Kaders die ze via haar werk door en door kent. Sinds 2005 is Francis werkzaam bij de gemeente Boxmeer, parttime als senior beleidsadviseur kunst en cultuur op de afdeling welzijn en leefbaarheid. Daarnaast is ze freelance tekstschrijver, subsidie- en fondsenwerver, cultuurverbinder, communicatieadviseur en concept(be)denker. “In feite heb ik een luxe probleem. Ik vind alles leuk wat om tekstschrijven en verbinden draait.”

Sparkle Tekst & Communicatie

Vanuit haar bedrijf, Sparkle Tekst & Communicatie, verwoordt ze interviews, visies en ideeën in prettig leesbare teksten. Haar opdrachten komen uit het mkb, maar ook uit de sociale, culturele en welzijnssector. Precies haar straatje. “Ik heb veel affiniteit met kunst en cultuur en voel me betrokken bij het sociaal domein. Participatie en inclusiviteit vormen het cement van de samenleving. Daar wil ik me voor inzetten.”

Cultuurredactie

Cultuur en historie spelen daarin een belangrijke rol. “Weten waar je vandaan komt is een fundamentele voorwaarde om te weten waar je naartoe gaat. Het leven speelt zich niet alleen af in het nu, maar ook in het verleden en in de toekomst. Daarom is cultuureducatie zo belangrijk.”

Kruisbestuivingen tussen de sectoren

Francis, die in het verleden een vertalersopleiding Engels/Spaans heeft gevolgd plus diverse studies in journalistiek, communicatie en marketing, is een out-of-the-box denker. Ze maakt zich graag sterk voor het vinden van onverwachte oplossingen voor ogenschijnlijk lastige thema’s binnen de eerdergenoemde sectoren. Het liefst door partijen te verbinden. “Ik wil graag een kruisbestuiving realiseren tussen de sectoren. Ik wil ongeziene zaken onder de aandacht brengen, bewustwording creëren, zonder belerend te zijn.”

Creatieve ideeën

Ze wil dingen aankaarten door te zoeken naar nieuwe wegen. Haar eigen wijsheid resulteert in een bepaalde eigenzinnigheid. In een drive om continu die kar te trekken. Als voorbeeld neemt ze het thema eenzaamheid. “Waarom uitsluitend via verenigingen en vrijwilligers dit probleem aanpakken? Waarom niet ondernemers actief betrekken en creatieve ideeën neerzetten waar iedereen beter van wordt? En die meteen de sociale cohesie versterken.”

Kunst en cultuur

Haar gezichtsuitdrukking verraadt dat dit onderwerp (net als elk cultureel maatschappelijke vraagstuk) haar aan het hart gaat. Haar kijk op de materie is vooruitstrevend, wellicht nog niet algemeen geaccepteerd binnen de gemeentelijke kringen. “Maar wel steeds meer binnen de cultuur-en sociaal maatschappelijke sector”, reageert ze opgelucht. “Kunst en cultuur dienen – en dienden altijd al – om maatschappelijke situaties aandacht te geven, om ervan te leren, er bewust van te worden. Los van de schoonheid van de creatieve expressie vertelt kunst een maatschappelijk verhaal. Het culturele en sociale veld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

In verbinding met elkaar

Ze vertelt dat die sociale verhalen, überhaupt alle verhalen (die ze overigens vaak zelf optekent) haar blijven verbazen en verwonderen. “Versnipperd zijn er zoveel mooie initiatieven. Om echt tot een inclusieve samenleving te komen, moeten alle sectoren – ook onderwijs, zorg en het bedrijfsleven – met elkaar in verbinding staan. Er is zoveel meer mogelijk als er wordt samengewerkt over de grenzen van organisaties en disciplines heen.”

Omdenkers

Om dit te bewerkstelligen zijn mensen met lef nodig, omdenkers die het anders durven te doen, vanuit een onbevangen helikopterview en die dit kundig op papier kunnen zetten. Francis is zonder twijfel een van deze mensen.

www.spark-le.nl/

Wil jij ook jouw verhaal plaatsen in de volgende glossy?

Ja, ik wil een vrijblijvende bel-afpsraak
Inspirerende verhalen
van zakenvrouwen