Een initiatief van vrouwen, voor vrouwen; het female empowerment netwerk

Sandra van den Tillaard en Charlotte Groven
UWC Maastricht - Female Empowerment Network

Een netwerk van zakenvrouwen dat zich inzet om meisjes uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA-regio) een internationale opleiding te laten volgen bij United World College (UWC) in Maastricht. Aan het woord laten we Sandra van den Tillaard en Charlotte Groven, allebei werkzaam bij UWC Maastricht en oprichters van dit waardevolle netwerk en initiatief. Nobel als ze zijn, geven zij drie zakenvrouwen – en ook ambassadeurs – de gelegenheid om te vertellen, waarom zij dit initiatief supporten.

Sandra van den Tillaard

Samen met andere jongeren van over de hele wereld doorlopen onze studenten een intensief onderwijsprogramma, waarin niet alleen standaardvakken als wiskunde of Engels aan bod komen. Er is ook aandacht voor bijvoorbeeld sociaal ondernemerschap en wereldproblematieken. “We zetten onderwijs in voor vrede en een duurzame toekomst. Door opleiding en begeleiding helpen we leerlingen – en dus ook deze meisjes – in te zien dat zij het verschil kunnen maken”, vertellen Sandra van den Tillaard (Director of Advancement) en Charlotte Groven (Fundraiser) van UWC Maastricht. “Zij nemen de kennis en ervaring die ze in Maastricht opdoen na afloop van hun opleiding mee naar huis en zetten die daar vervolgens in. Zij zijn de changemakers, waardoor hun familie en omgeving eveneens profiteren van hun opleiding.” 

speciaal georganiseerde events 

Inmiddels ondersteunen meer dan veertig zakenvrouwen dit mooie doel. Zij komen bij elkaar in een netwerk: het Female Empowerment Network. “De groep vrouwen ontmoet elkaar regelmatig tijdens events. Netwerken, ervaringen uitwisselen en kennis delen staan dan centraal. Van inspirerende lezingen, gezellig borrelen, elke bijeenkomst ziet er weer anders uit. Ook ontmoetingen met de MENA-leerlingen die dankzij dit project naar UWC Maastricht gaan, staan op de agenda. Je kunt je voorstellen dat wij veel van hen kunnen leren. Ondanks dat ze nog jong zijn, hebben ze vaak al veel meegemaakt. Ze hebben een hele andere kijk op onze wereld, wat tot andere inzichten kan leiden”, zegt Sandra.

Charlotte Groven

MENA-regio

“Met name in die landen kan naar school gaan echt een grote stap vooruit zijn. Onderwijs fungeert als een sociaal vaccin tegen bijvoorbeeld mensenhandel, ziektes of uitbuiting. Doordat de meisjes terugkeren naar hun thuisland, creëren we een sneeuwbaleffect. Ook hun lokale gemeenschap kan immers delen in de in Maastricht opgedane kennis!” Sandra en Charlotte steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Eigenlijk wordt iedereen beter van dit project. Niet alleen de meiden en hun families, ook de dames van het netwerk. En uiteindelijk ook jij en ik! Alleen als we zorgen voor een meer gelijke verdeling van kennis en kansen, zorgen we voor een echt mooiere wereld. Voor iedereen!”

Bij UWC Maastricht komt de wereld samen! Elkaar leren kennen is de eerste stap naar vrede en duurzaamheid. Het Female Empowerment Network, waar ook Marguerite SoetemanReijnen, Astrid Pinckaers en Marjoleine De Boorder onderdeel van uitmaken, brengt mensen nader tot elkaar: zowel meiden uit de MENA-regio als zakenvrouwen die het project particulier of via hun bedrijf steunen.

Marguerite Soeteman-Reijnen

“Bij UWC leven leerlingen van diverse herkomst en religie samen op de campus. Wat je afkomst ook is, of je van koninklijken bloede bent of woont in een vluchtelingenkamp, iedereen krijgt dezelfde behandeling. De kamers zijn basic, de voorzieningen ook. Maar dat is niet waar het om draait. UWC is een smeltkroes waarin leerlingen op jonge leeftijd leren verschillen te overbruggen en verbinding met elkaar aan te gaan. Daardoor ontstaat er meer onderling begrip. In tijden van crisis hebben we dat nodig. Vanuit mijn functie houd ik me bezig met diversiteit, gelijkheid en gelijkwaardigheid. Door UWC en daarmee het Female Empowerment Network te ondersteunen, bouwen wij aan deze kernwaarden. Onderwijs is dé manier om progressie te boeken. Houd die kennis niet alleen voor jezelf, maar stel jongens én meisjes in staat om hier deel van uit te maken. Daardoor kunnen we echt een stap zetten naar een betere wereld.”

Astrid Pinckaers

“‘Welk voorbeeld kun je stellen voor andere vrouwen?’ Die vraag stond centraal bij een bijeenkomst van het UWC over het Female Empowerment Network. Ik was meteen om. Inclusiviteit omarm ik in alle toonaarden, evenals de voordelen van de internationale veelzijdigheid van UWC. Ik ben ervan overtuigd dat onderwijs het begin is van verandering. De meisjes die via UWC onderwijs genieten, gaan terug naar hun geboortegrond om de opgedane kennis toe te passen en te verspreiden. Prachtig! Hoewel ik me ook realiseer dat het misschien maar een druppel op de gloeiende plaat is. Daarentegen geldt dat als iedereen een steentje bijdraagt, we samen die beweging naar een betere wereld kunnen maken. Door je aan te sluiten bij het Female Empowerment Network draag je bij in de fondsenwerving, maar kun je ook traineeships en stages aanbieden. Vrouwen zouden onderling meer sisterhood kunnen laten zien. Daar kunnen we via dit netwerk aan bijdragen.” 

Marjoleine de Boorder

“In mijn werk ontmoet ik regelmatig vrouwen in een echtscheiding die in hun getrouwde leven onvoldoende hebben stilgestaan bij de vraag hoe verder als ze er alleen voor komen te staan. Hun opleiding of werkervaring is vaak niet meer actueel, waardoor de kansen op financiële onafhankelijkheid beperkt zijn. Gelukkig is er in Nederland een sociaal vangnet. In veel landen beneden de evenaar bestaat dat vangnet niet. Meiden uit die landen die een stap voorwaarts zetten door naar een UWC-college te gaan, vind ik ongelooflijk dapper. Via het Female Empowerment Project kunnen deze jonge vrouwen de stap naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid maken. Dat past helemaal in mijn persoonlijke missie. De mengelmoes van nationaliteiten op de campus zorgt voor een kosmopolitische sfeer en onderlinge verbondenheid. Dat voel ik ook bij het Female Empowerment Network. Het zijn gelijkgestemde dames met dezelfde passie om meisjes vooruit te helpen in de wereld. Daar word ik heel gelukkig van.” • https://www.uwcmaastricht.nl/project/femaleempowerment/ 

Wil jij ook jouw verhaal plaatsen in de volgende glossy?

Ja, ik wil een vrijblijvende bel-afpsraak
Inspirerende verhalen
van zakenvrouwen