Deurwaarders zijn mensen van vlees en bloed

Martine Tjepkema
Via Optima Gerechtsdeurwaarders

De drijvende kracht achter Via Optima Gerechtsdeurwaarders heet Martine Tjepkema. Getrouwd. Moeder van Rosalie en Anabel. Een dame die weet wat ze wil. Opgeven staat niet in haar woordenboek. Sinds 2006 werkt ze als deurwaarder en heeft ze in diverse keukens kunnen kijken. Met als conclusie dat zij het anders wil. Daarom start ze in 2013 een incassobureau, terwijl ze druk bezig is met haar aanvraag om zich als zelfstandig gerechtsdeurwaarder te mogen vestigen. Uiteindelijk wordt Martine in mei 2017 beëdigd en bestiert sindsdien Via Optima Gerechtsdeurwaarders aan de Sint Annastraat in Nijmegen en mag zij zich onder de deurwaarders scharen.

Deurwaarders zijn geen incassobureaus

“Verwar een deurwaarderskantoor niet met een incassobureau”, valt Martine meteen maar met de deur in huis. Grinnikend vervolgt ze: “Een incassobureau is feitelijk een stier zonder ballen. Dit kunnen prima kantoren zijn, maar zij hebben geen enkele wettelijke bevoegdheid. Een incassobureau mag brieven schrijven en bellen; daar blijft het bij. Vervolgens komt altijd de deurwaarder in beeld, want zonder deurwaarder kan geen procedure worden opgestart. Wij beschikken over alle bevoegdheden om een betaling af te dwingen, al doen wij dit graag met zachte hand. Professioneel vanuit het hart.”

De enige bevoegde ambtenaren die gerechtelijke uitspraken ten uitvoer mogen leggen

Vakmanschap en betrokkenheid zijn belangrijke sleutelwoorden voor haar. Deurwaarders zijn in Nederland de enige bevoegde ambtenaren die gerechtelijke uitspraken ten uitvoer mogen leggen. “Dan moet je wel weten waarmee je bezig bent”, aldus Martine, “want wat wij doen is heel ingrijpend. Daar moet je respectvol mee omgaan.” Als je geen inlevingsvermogen hebt, moet je dit werk niet doen, vindt ze. Ook niet als je je verheven voelt boven een schuldenaar. “Wij grijpen drastisch in iemands persoonlijke levenssfeer in. Empathie is dan ook essentieel, zonder dat je alles mee naar huis neemt.” Martine wil altijd het verhaal van de schuldenaar kennen. “De meeste mensen vragen er niet om in een dergelijke situatie terecht te komen. Wie ben ik dan om er als een dolle stier doorheen te gaan”, zegt de ervaren deurwaarder.

Elk dossier heeft een gezicht

Doel is en blijft natuurlijk het incasseren van de vorderingen van haar cliënten. Volgens Martine zijn er echter meerdere wegen die naar Rome leiden en werken standaardprotocollen tegenwoordig niet meer. Van haar medewerkers verwacht ze dan ook dat zij zoveel mogelijk de dialoog aangaan; recht door zee, eerlijk en doelgericht. “Achter elke schuld schuilt een verhaal. Als ik bij mensen aanbel, word ik niet altijd even vriendelijk ontvangen. Ik vind het prettig als ik naderhand hoor dat zij toch blij waren met mijn bezoek, omdat ik naar hun verhaal heb geluisterd. Doorgaans komt de zaak daardoor in beweging, simpelweg omdat je vanuit oprechte interesse degene die voor je staat de hand toereikt.”

Via Optima Gerechtsdeurwaarders doet niet aan ‘debiteurengeknuffel’

Overigens wil dit niet zeggen dat Martine voortdurend doet aan ‘debiteurengeknuffel’. Zoals ze zelf zegt kun je met haar alle kanten uit, maar als afspraken niet worden nagekomen dan wordt wel stevig doorgepakt. “Dat kan betekenen dat die auto voor de deur toch in beslag wordt genomen. Mijn taak is immers het volledig incasseren van een vordering.”

Deurwaarders zijn ook maar mensen

De opgewekte en doortastende vakvrouw merkt dat voor een schuldenaar de drempel vaak hoog is om naar een deurwaarder te stappen. De beeldvorming is erg negatief. “Dat vind ik jammer. Deurwaarders zijn ook maar mensen, met misschien een gezin en een sociaal leven. Een ander wordt misschien accountant, ik toevallig deurwaarder. In de regel worden wij afgeschilderd als die lui die ineens voor de deur staan, maar daar gaat wel degelijk iets aan vooraf!”

Ik ga het imago van een deurwaarder verbeteren

In haar ogen wordt wel eens vergeten dat ook zij ’s morgens boterhammetjes staat te smeren en haar dochters naar school brengt. “Te vaak krijgen deurwaarders te horen ‘dan had hij maar geen deurwaarder moeten worden’, wanneer in het nieuws komt dat een collega is mishandeld. Dat is te treurig voor woorden”, merkt Martine terecht op. Stiekem heeft zij zich tot doel gesteld om met Via Optima Gerechtsdeurwaarders het imago te verbeteren door te laten zien dat deurwaarders eveneens mensen zijn van vlees en bloed, waar je simpelweg met je tengels vanaf moet blijven.

Wil jij ook jouw verhaal plaatsen in de volgende glossy?

Ja, ik wil een vrijblijvende bel-afpsraak
Inspirerende verhalen
van zakenvrouwen